Dirigent

Sindre Hugo Bjerkestrand 2Sindre Hugo Bjerkestrand

Bjerkestrand er dirigent, sanger og musikkpedagog. Han  er dirigent for Oslo Domkirkes Ungdomskor, prosjektleder for Akademi Haydn og freelance dirigent. Han har en bachelorgrad i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo, praktisk-pedagogisk-utdanning og videreutdanning i dirigering fra Norges Musikkhøgskole (NMH). Våren 2013 fullførte han sine mastergradsstudier i dirigering ved NMH med professor Grete Pedersen og avholdt eksamenskonsert med Det Norske Solistkor.

I løpet av studietiden har han blant annet vært som vikardirigent i Kammerkoret Nova og Asker Kammerkor. Han har vært assistent i kammerkoret Schola Cantorum og Det Norske Solistkor. Gjennom studiene har han jobbet med både kor- og orkestermusikk med spenn fra renessanse til det moderne.

I 2012 deltok han på ”Rundfunkchor Berlin 2012 International Masterclass”, hvor unge dirigenter fikk jobbe med Berlins profesjonelle radiokor i en uke med veiledning av bl. a. sjefsdirigent Simon Halsey.