Støtt oss

Vil du bidra til å videreutvikle kormusikk for damestemmer på høyt nivå?

Bærum Vokalensemble kan vise til flere urfremføringer, og er et av de beste damekorene i landet. Vår organisasjon har gjennom de siste 30 årene hatt flere bestillingsverk, og bidrar til utvikling av korlitteraturen for damestemmer.

Koret er en frivillig organisasjon og er avhengig av støtte fra det offentlige. Fordi vi har høyt utdannet dirigent og samarbeider med profesjonelle musikere har vi et utgiftsbudsjett som overskrider våre faste inntekter.

For å bidra til Bærum Vokalensembles arbeid, kan du bli støttemedlem.

Minstekontingent per år er 1000,-. For dette får du fast billettpris på  50,- til våre konserter, gratis CD-utgivelser, 50 % rabatt på oppdrag i privat regi (som sang i bryllup, jubileer o.l.) – og ikke minst gleden over å bidra til et kor med høy kunstnerisk kvalitet.

Vil du bli støttemedlem?

  • Send e-post til vokalensemble@gmail.com med navn, e-postadresse og telefonnummer
  • Betal til kontonummer 5194 05 00021. Merk innbetalingen «Støttemedlemsskap».